BigMind English Center
Hotline: 0975749275
Follow Us: Face gplus tw yt

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế,được sử dụng rất rộng rãi trên toàn cầu, là phương tiện giao tiếp tối ưu nhất khi bạn nói chuyện,trao đổi với những người ở đất nước khác. Học tiếng Anh sẽ rất có lợi trong hoàn cảnh đất nước đang hội nhập với thế giới. Tiếng Anh là 1 ngôn ngữ đẹp,có thể học dễ dàng,ứng dụng trong hầu hết mọi linh vực trong cuộc sống. Chữ viết tiếng Anh theo hệ abc(latin) nên rất phù hợp với nước ta.

Read more

Bài tập online

Nếu không có luật chơi, mỗi người sẽ chơi một kiểu và trò chơi sẽ sớm kết thúc. Ngôn ngữ cũng tương tự như thế. Không có qui tắc, mọi người sẽ không thể giao tiếp được với người khác.

Read more

Ngoại khóa - Đánh giá học viên

Read more

Thông tin cần thiết

Đánh giá của học viên

Thông tin mới

Bài tập Online Free

Đánh giá của học viên

^ Back to Top